– ขับเคลื่อนไปได้ทุกที่ตามที่ต้องการ
– หมุนได้รอบทิศ หมุนได้ 360 องศา
– ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

%d bloggers like this: