LED MOBILE CAR

สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่จะมาแก้ไขปัญหาการประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่ต้องรอให้ผู้คนมาพบเห็น ซึ่งจะตอบโจทย์การเข้าถึงผู้คนหมู่มากและดูทันสมัย สามารถแสดงผลได้ทั้งภาพนิ่งและเป็นภาพเคลื่อนไหว สะดุดตาสำหรับผู้เห็นอย่างแน่นอน

Categories: , ,

Description

 

%d bloggers like this: